במידה והתרשים לא מופיע יש ללחוץ על הכפתור

 גרף יממתי BTEX