מערך ניטור אויר

מידע כללי

תפקידי האיגוד וסמכויותיו, הם לפעול ככל הדרוש לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים סביבתיים בתחום האיגוד, כתוצאה מהקמתה והפעלתה של תחנת הכוח.
בין שאר תפקידי האיגוד, לנקוט באמצעים למניעת זיהום האוויר, המים, הים, החוף והקרקע ולפעול למניעת רעש ומפגעים לאדם, לחי, לצומח, לערכי הטבע , נוף ומשאבים טבעיים, לרכוש וכלכלה.ולצורך כך, לפקח על פליטת מזהמים מאתר תחנת הכוח ע"י הפעלת אמצעי מעקב ומדידה, לרבות הקמת תחנות ניטור. לפקח על הפיתוח, הבניה, התפעול, האחזקה ותהליכי הייצור של תחנת הכח, ובכלל זה פיקוח על תהליכי האחסון , ההובלה, הפריקה והטעינה של חומרי דלק ואפר, לרבות פחם, אל תחנת הכוח וממנה. מתוך כך, בסמכות האיגוד ,לתת הוראות והנחיות למפעילי תחנת הכוח בדבר נקיטת אמצעים לשם מניעת, הפסקה או צמצום של פליטת מזהמים מאתר תחנת הכוח.
 
בשנות ה-80 החל הקמת מערך ניטור האוויר שכלל 12 תחנות ניטור אוויר. כיום, מערך הניטור של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה בחדרה מונה 17 תחנות ניטור.
כל 17 תחנות הניטור מודדות גופרית דו-חמצנית ( SO²  ) , תחמוצות חנקן ( NOx ) , ופרמטרים מטאורולוגיים- כיוון ומהירות רוח ( Wd/s ),טמפרטורה    (Temp,Temp.I) ולחות (RH). מדידת חלקיקים נשימים ( PM-2.5) בתחנות פרדס חנה, ברקאי ועין השופט. במעגן מיכאל נמדד אבק כללי מרחף(TSP) באמצעות שאיבה אוטומטית ע"ג פילטרים (H.V.S) . אוזון ( O³ ) נמדד בתחנות המעפיל וכרם מהר"ל.
בברקאי נמדד פחמן חד חמצני (CO).
 
 
 
איגוד ערים חדרה מפקח בתחום שיפוטו על תחנת הכוח " אורות רבין", תחנת הכוח טורבינות גז "חגית" ותחנת הכוח טורבינות גז "קיסריה".
 
 
תחום שיפוטו של איגוד ערים חדרה ומיקום תחנות הניטור ותחנות הכוח לשנת 2004
 
 
כדי לעקוב אחר מגמות זיהום האוויר באזור, הגדיר האיגוד "אירוע " של זיהום אוויר המתרחש כאשר נרשמים במכשירי הניטור במשך 30 דקות רצופות ויותר הריכוזים הבאים:
ממוצע חצי שעתי רץ של 70 חל"ב גופרית דו-חמצנית
ממוצע חצי שעתי רץ של 125 חל"ב תחמוצות חנקן.
ערכים אלו מהווים כרבע מהתקן החצי שעתי המוחלט המקומי.
"ארוע זיהום אוויר" משמש כסמן בלבד ואינו מהווה עליה מתקן כלשהו.
 
 
 
הבחנת מקור האירועים נעשית ע"י בדיקת התנאים המטאורולוגיים הכוללים : יציבות אטמוספרית וכיוון מהירות רוחם ברום ובקרקע באזור הזיהום. בנוסף נבדק יחס ריכוז הגופרית דו חמצנית לבין ריכוז תחמוצות החנקן ויחס ריכז חנקן חד חמצני וריכוז החנקן הדו חמצני.
 
מניתוח האירועים מאז הקמת האיגוד, נמצא כי ארועים שמקורם מאתר תחנת הכוח "אורות רבין" מאופיינים בעליות ריכוזים של גופרית דו-חמצנית ביחד עם תחמוצות חנקן. היחס בין ריכוזי גופרית דו חמצנית לבין תחמוצות חנקן משתנה בהתאם לסוג הפחם הנשרף בכל יחידות היצור. 
לעומת זאת,  ארועים שמקורם אינו מתחנת הכוח,אינם מאופיינים ביחס מזהמים כלשהו. ארועים שמקורם מתעשיות מקומיות מאופיינים בעיקר בעליית ריכוזי גופרית דו חמצנית, ארעים שמקורם מתחבורה מאופיינים בעליית ריכוזי תחמוצות חנקן.
מרבית הארועים כתוצאה מהפעלתה של תחנת הכוח "אורות רבין" מתרחשים בעיקר בעונת הקיץ והאביב בשעות הצהריים. מרבית הארועים שאינם כתוצאה מהפעלתה של תחנת הכוח נרשמים בחודשי עונת החורף ועונת האביב.
 
 
ניתוח נתוני איכות אוויר משנת 1981, וכן נושאים נוספים כגון:
- התקנת סולקנים באתר "אורות רבין"
- מחקר הפס החום
- סקרים אפידמיולוגיים
 
ניתנים בדו"חות השנתיים הנמצאים תחת "קישורים רלוונטיים".
 
 
 
 
 
לפרטים נוספים:
‎ 
נתוני מערך ניטור בזמן אמת, גרפים וארכיון
דוחות לפי חודשים- 2004‎ 
‎ דו"חות שנתיים : 2001 , 2002 ,2003 , 2004 ,2005 ,2006 , 2007 , 2008 , 2009