שעון חורף ממוצע נתוני 5 דקות ליממה-נתונים גולמיים* נתונים גולמיים *    

?

?

?

?

במיקום חדש מ

19/03/20

 

מערך ניטור מסך דינאמי

Group-תצוגה